• 662 2301221
  • info@vwcaddyforum.com
  • 333 Silom Road, Bangkok, 10500
หางาน Engineer

ข้อดีของการเรียนวิศวะ

วิศวกรเป็นงานที่มีความต้องการในตลาดเป็นจำนวนที่สูงพอสมควร เพราะงานทุกอย่างล้วนต้องการอยากได้วิศวกรเข้ามาควบคุมทั้งสิ้น เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านนั้นๆ อย่างชำนาญ เหนือกว่าช่างทั่วไป แต่บางคนอาจจะคิดว่าการเรียนวิศวะยากเกินไป ทำให้ไม่อยากจะเรียน หรือไม่ก็มีอคติเกี่ยวกับการทำงานที่หนัก เป็นต้น  แต่อยากจะบอกว่าการ หางาน Engineer หรือการเรียนวิศวะนั้นให้อะไรมากกว่าที่เราคิดอีกหลายอย่าง ดังนั้นเพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของวิศวกรมากขึ้น เราจะมาดูกันว่าการเรียนวิศวะนั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง เผื่อเป็นแนวทางให้กับน้อง ๆ ที่อยากจะเรียนสาขานี้บ้าง  ประโยชน์ของการเรียนวิศวะ  1.คิดอย่างเป็นระบบ  การคิดของคนที่เป็นวิศวะ จะมีการออกแบบอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้งานนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์ แม้แต่ในการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ตาม จะวิเคราะห์ปัญหาออกมาทีละจุด จะไม่คลำไปแบบมั่วไป ข้อดีของการคิดอย่างเป็นระบบเช่นนี้ก็คือ จะทำให้เรามีการวางแผนในชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นคนที่เป็นวิศวะ จะสามารวางแผนอะไรต่างๆ ในชีวิตได้เหนือกว่าอาชีพหลายๆ อาชีพ  2.มีรายได้ที่มั่นคง  รายได้ของวิศวกรต้องบอกว่าสูงพอสมควร แค่สตาร์ทเริ่มมต้นก็ได้รายได้ที่มากกว่าหลายอาชีพทำงานหลายปีด้วยซ้ำ เนื่องจากการเรียนที่ยากและงานที่ยาก จึงส่งผลทำให้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย บางสาขาวิชา อาจจะได้มากกว่าครึ่งแสนด้วยซ้ำ หากสาขานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆ  3.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี  การแก้ไขปัญหาของวิศวกร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ดี หรือจะเป็นปัญหาในชีวิตก็ดี สามารถที่จะเอาวิธีคิดแบบวิศวกรเข้ามาช่วยแก้ไข้ได้ โดยหลักการแก้ปัญหาของการหางาน Engineerก็คือการคิดที่เป็นระบบ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้น จะไม่มีการตีโพยตีพายหรือแก้แบบมั่วๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงแก้ได้ถูกจุดที่สุด และที่สำคัญก็คือจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งด้วย  4.มีเพื่อนในวงการมากมาย  หากมีเพื่อนในวงการที่เรียนมาด้วยกัน หรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัว เวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำงาน หรือต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มคนที่เรียนวิศวะก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันที ทำให้โอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานมีเยอะกว่าอาชีพพทั่วไป เพราะต่างคนต่างช่วยเหลือกันนั่นเอง  5.เท่  ต้องบอกว่าคนที่เรียนวิศวะมักจะดูเท่ในสายตาคนอื่นเสมอ เพราะแสดงให้เห็นว่าคนนี้เป็นคนที่ฉลาด เก่ง จึงทำให้มีเสน่ห์ในตัวเอง  6.โอกาสก้าวหน้าสูง  เมื่อจบมาทำงานแล้ว […]